1. sınıftan lise düzeyine kadar bütün öğrencilerimiz, toplum hizmeti görevini yerine getirmek için gönüllü bazı resmi, özel, sivil toplum kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak yaş düzeylerine göre belirlenen çalışma sürelerinde toplum hizmeti vermektedir. Huzurevleri, Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumları, TEMA, Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı gibi bazı kurumlarda görev alırlar.

Huzurevlerinde yaşlıların tırnak kesme, giyinmelerine yardım etme, yemek yemelerine yardım etme, sofra hazırlama, ekmek kesme gibi huzurevi sakinlerinin ihtiyaçlarını giderecek çalışmalar yaparlar.

Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme kurumunda lise bölümü görev alır. SHÇEK te gönüllü çalışan öğrencilerimiz orada yaşayan çocuklarla oyun grupları kurarak, ders çalıştırarak, öz bakım becerilerini kazandırmaya çalışarak onlara faydalı olurlar.

TEMA kendi ofislerinden çok okulumuzda yaptığımız görev dağılımları ile gönüllü katılımlar gerçekleşir. 3 öğrencimiz TEMA rozetini her gün takarak bahçe temizlik ve korunmasından sorumlu tutulur. TEMA gönüllüleri çevrelerinden topladıkları bağışlarla 197 ağaç   Antalya Ormanı’na  “Günhan”  adıyla dikildi.    TEMA ’yı tanıtacak panolar hazırlandı ve sene boyunca hem dünyadaki doğa olaylarıyla ilgili bilgiler hem de yeni teknolojiler tanıtılmak üzere hazırlandı.

TEGV ’yi gönüllü toplum hizmeti yeri olarak seçen öğrencilerimiz, ofis çalışmalarına dosya düzenleme, zımbalama, ülkenin değişik bölgelerine göndermek üzere paket hazırlamak, ikinci el kitapları düzenlemek gibi çalışmalar yaptı.