AKTİF OKUL

Öğrencilerin kendilerine dayatıldığı için değil, istekleri için çaba göstermelerini, kendilerinin dışında hazırlanmış bilgiyi kabul etmek yerine; akıl kullanarak özgün çalışmalar yapmalarını gerektirir.
İNSAN HAYATINDA BAKIM YOKTUR, “EĞİTİM ” VARDIR. EĞİTİM KİŞİLİĞİN OLUŞMAYA BAŞLADIĞI 1 YAŞINDA BAŞLAMALIDIR .

İLKÖĞRETİM 1. 2. 3. SINIFLAR

Amacımız; işbirliğine dayalı, kişisel sorumluluklarını kazanabilecekleri sosyalleşmeye, yaratıcılığa, problem çözmeye, düşünmeye, ifade etmeye, yapıcı olmaya özendiren özgür bir ortam sağlamaktır.

” Öğretmek, bilgileri yalnızca sözel olarak nakletmek değil; bilgilerin keşfedileceği durumlar yaratmaktır. Bilgi eğer kaslarda değilse söylentiden ibarettir.”

Bunun için, öğretimde bilgi,başarı, eğitimde sevgi ve dostluk, sosyal etkinliklerde özgüveni önemsiyoruz.

Öğrenci merkezli olan yıllık programda öğrencilerin, öğrenirken veya faaliyetlerini sürdürürken etkinliklere aktif biçimde katılmaları sağlanır. Etkin öğrenme (yaparak öğrenme) gerçekleşir. Öğrencinin öğreneceklerini yaşamda görebilmesi mümkünse dokunabilmesi, hissedebilmesi okul ortamında uygulayabilmesi ve son aşamada ise kağıt üzerinde fark edebilme ve düzenleyebilmesi önemlidir. Yaparak, deneyerek, gözleyerek öğrenmeye özendirerek uygun ortamı hazırlayarak “Ezbere hayır!” diyoruz.
” Eğitimde hedef, bilgi miktarını artırmaktan çok, çocuğa yaratması ve keşfetmesi için ortam sağlamaktır.”

ÖĞRENCİ MERKEZLİ ÖĞRETİM SİSTEMİNDE ;

 • Öğrenci bilinen bilgileri değerlendirerek yeni bilgilerle bağlantı kurabiliyor.
 •  
 • Öğrenci; bilgiyi, araştırmayı, kullanmayı öğreniyor ve kendini değerlendirebiliyor. Bilgiyi yapılandırabiliyor.

EĞİTİM; 

 • Grup oyununda, etkinlikte görev dağılımında işbirliği ve paylaşmayı destekleme,
 • Temel alışkanlıkların özdenetimin, oto kontrolün, toplum kurallarının kazanılmasını sağlama,
 • Çocuğa ihtiyacı olduğunda öğretmenin yardıma hazır olduğunu hissettirme, güven verme,
 • Çocuğun kendini ifade etmesine destek verme,
 • Aile-çocuk-öğretmen iletişimini güçlendirme,
 • Uygun davranışların kazandırılması için, öğrencinin olumlu davranışlarını ön plana çıkartıp olumlu davranışlarla kendini kabul ettirdiğini fark ettirme.

SOSYAL ETKİNLİKLERDE ;

 • Birinci amacımız; her öğrencinin görev alması,
 • İkinci amacımız; öğrencinin ilgi ve becerisini keşfetmesini sağlamaktır.

İLKÖĞRETİM 4-5-6-7-8. SINIFLAR ( 4. 5. SÜREÇLER ) LİSE HAZIRLIK 1-2-3-4. SINIFLAR (6. SÜREÇ)

TAM ÖĞRENME

“Tam Öğrenme” pedagoji biliminde hedeflenen bilişsel, duyuşsal ve psiko-motor davranışlara grubun (sınıfın) % 90’a yakın bir oranla ulaşılmasıdır. Bunun için öncelikle öğrenme etkinliği yapılacakların planlaması, hedeflerin belirlenmesi gereklidir.

TAM ÖĞRENME AŞAMALARI
İlköğretim sınıflarında lise hazırlık sınıfına kadar (lise hazırlık sınıfı dahil) ANA derslerde ünitelerin sonunda “ÜNİTE İZLEME TESTİ” uygulanır. İzleme testi sonunda ilköğretimde %70, lisede %60 barajın altında kalan öğrencilere aynı ünite, dersin öğretmeni veya zümre başkanınca belirlenen bir diğer branş öğretmenince hafta içi ders çıkışı veya cumartesi günleri tekrar verilir.
Lise sınıflarında ( 9.10.11.sınıf ) ANA derslerde konuların sonunda “KONU İZLEME TESTİ” uygulanır. İzleme testi sonunda barajın altında kalan öğrencilere konu tekrar edilerek her öğrencinin barajın üstüne çıkmasına yardım edilir.
Baraj puanı “Akademik Kurul Kararı” ile yükseltilebilir.

ÖĞRENCİNİN ÇALIŞMA SİSTEMİ
Öğrenci, öğretim yılı başında BİÖDEM ve rehberlik servisi tarafından hazırlanarak kendisine verilen ölçme değerlendirme kılavuzunda belirtilen “Çalışma Esasları”na uymak zorundadır.
Sistemin esası, günlük programlı çalışmak ve o gün okulda yapılan derslerin akşam tekrarı ile öğretmenin verdiği ders dışı öğrenme etkinliğini yapmaktır.

ÖZEL GÜNHAN KOLEJİ EĞİTİM – ÖĞRETİM PROGRAMLARI

ÖĞRETİM PROGRAMLARI : Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğretim programları, amaçları dikkate alınır.
Ders saati sayıları, her yıl için uygun görülen derslerden artırılmak suretiyle takviye edilir.
EĞİTİM PROGRAMLARI : Özel Günhan Koleji’nde öğrenciler aynı zamanda sosyal, kültürel ve spor bakımından da eğitilirler.

ÖZEL GÜNHAN KOLEJİ’NDE KİTAP OKUMAK GELENEKTİR.

 • KİTAP, BOŞ ZAMANLARDA OKUNMAZ. KİTAP OKUMAK İÇİN GÜNLÜK ÖZEL ZAMAN AYRILIR.
 • HER SINIF SEVİYESİNDE OKUNACAK KİTAPLAR SINIF ÖĞRETMENLERİ, TÜRKÇE-EDEBİYAT ZÜMRESİ TARAFINDAN DUYURULUR.